Một số cập nhật chung về cân đối cung cầu 12 tháng năm 2017 của AgroMonitor - cập nhật 14/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số cập nhật chung về cân đối cung cầu 12 tháng năm 2017 của AgroMonitor - cập nhật 14/11/2017

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 10/2017 với chính ngạch đạt 483 ngàn tấn. Xuất khẩu gạo tháng 10 chủ yếu giao hàng đi Trung Quốc và Châu Phi, xuất khẩu tiểu ngạch đã sôi động hơn. Giữ nguyên lượng gạo từ Campuchia về Việt Nam, giảm lượng gạo xuất khẩu chính ngạch trong tháng 10 xuống chỉ còn 483 ngàn tấn từ 500 ngàn tấn ước tính vào tháng trước. Ước tính tổng tồn kho gạo cuối tháng 11 và 12 tăng thêm 5 ngàn tấn so với ước tính tháng trước.

 

Bảng: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu cho 12 tháng năm 2017 (ngàn tấn)

 

ĐÔNG XUÂN

HÈ THU

HT +

THU ĐÔNG

MÙA

 

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

Diện tích lúa

230

540

600

168

200

250

430

400

582

350

266

200

Sản lượng Lúa

1357

3510

3900

1092

1138

1423

2447

2276

3282

1816

1380

869

Sản lượng gạo

679

1755

1950

546

569

711

1223

1138

1641

908

690

434

Tiêu thụ nội địa

498

498

498

498

498

498

550

620

550

600

600

550

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

84

81

104

74

37

37

30

22

40

60

40

40

Xuất khẩu chính ngạch

351

412

551

539

580

537

579

658

515

483

450

400

Tổng tồn kho cuối kỳ

735

1561

2430

1924

1397

1084

1185

1026

1611

1434

1064

538

Nguồn: Agromonitor tổng hợp