Mía đường Trà Vinh thông báo chính sách đầu tư, thu mua mía
 

Mía đường Trà Vinh thông báo chính sách đầu tư, thu mua mía

Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh vừa thông báo chính sách đầu tư trồng, chăm sóc và giá thu mua mía nguyên liệu cho niên vụ 2019-2020.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí