Mía đường Sơn La lãi quý I tăng 94% so với cùng kỳ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường Sơn La lãi quý I tăng 94% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017, trong đó mía đường đạt 298 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm đường, mật rỉ là 267 tỷ đồng, chiếm 90% tổng doanh thu.

Link: http://vietnambiz.vn/mia-duong-son-la-lai-quy-i-tang-94-so-voi-cung-ky-19479.html

Tin tham khảo