Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ trả cổ tức 12% niên độ 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ trả cổ tức 12% niên độ 2017-2018

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – sàn HOSE) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2017-2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí