Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ trả cổ tức 12% niên độ 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ trả cổ tức 12% niên độ 2017-2018

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – sàn HOSE) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2017-2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2016-2017 đạt 103,37 tỷ đồng, được trích lập các quỹ 20,67 tỷ đồng, phân phối cổ tức 70 tỷ đồng và lợi nhuận cong lại chưa phân phối là 44,37 tỷ đồng.

Trong đó, LSS đã chi 56 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 8% vào cuối tháng 9/2017; mức thanh toán cổ tức còn lại là 14 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội, LSS đã thông qua tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2017-2018 của HĐQT và Ban kiểm toán. Cụ thể, LSS sẽ chi trả 15 triệu đồng/tháng cho Chủ tịch HĐQT; 10 triệu đồng/tháng cho Phó chủ tịch và 8 triệu đồng/tháng cho Ủy viên; đối với Ban kiểm soát sẽ trả 10 triệu đồng/tháng cho Trưởng ban và 5 triệu đồng/tháng cho Ủy viên.

Như vậy, với cơ cấu hiện nay gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và 2 Thành viên HĐQT; cùng 1 Trưởng ban kiểm soát và 2 Thành viên Ban kiểm soát, LSS dự kiến sẽ chi 856 triệu đồng để trả thù lao.

Ngoài ra, Công ty còn thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội giao.

Cũng theo thông tin từ LSS, trong hơn 2 tuần vừa qua, cổ đông lớn – CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội đã liên tiếp bán ra cổ phiếu LSS. Cụ thể, từ ngày 10-23/11, tổ chức này đã bán ra 3,93 triệu cổ phiếu LSS và giảm sở hữu tại LSS từ 11,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,88% xuống còn 7,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,26%.

Được biết, trong khoảng thời này, cổ phiếu LSS tăng khá tốt 19,8% từ mức 9.140 đồng/Cp (giá đóng cửa phiên 9/11) lên 10.950 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 23/11).

ĐTCK

Tin tham khảo