Mía đường Lam Sơn (LSS) muốn mua 6 triệu cổ phiếu quỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường Lam Sơn (LSS) muốn mua 6 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) vừa có thông báo giao dịch đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương hơn 8,5% tổng số lượng cổ phiếu LSS đang lưu hành.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo