Mía đường Lam Sơn (LSS) muốn mua 6 triệu cổ phiếu quỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường Lam Sơn (LSS) muốn mua 6 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) vừa có thông báo giao dịch đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương hơn 8,5% tổng số lượng cổ phiếu LSS đang lưu hành.

Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/1/2018 đến 08/2/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nguyên tắc xác định giá theo các quy định của pháp luật, số lượng đặt mua hàng ngày tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng xin phép.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Theo LSS, mục đích việc mua lại cổ phiếu quỹ lần này để hạn chế sự biến động của cổ phiếu LSS.

Nếu việc mua vào thành công, số cổ phiếu LSS đang lưu hành sẽ giảm tương ứng từ 70 triệu cổ phiếu xuống còn 64 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch sáng nay (27/12), cổ phiếu LSS tăng 0,9% lên 11.250 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh chưa đến 100.000 đơn vị. Tạm tính với mức giá này, LSS sẽ chi khoảng 67,5 tỷ đồng cho thương vụ mua 6 triệu cổ phiếu quỹ đợt này.

Tại Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 207-2018 của LSS vào ngày 25/11 vừa qua, Công ty ước kết quả kinh doanh doanh năm 2016-2017 với doanh thu thuần 2.023 tỷ đồng, hoàn thành 98,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 123,2 tỷ đồng vượt 2,6% kế hoạch.

Cũng tại Đại hội, cổ đông LSS cũng đã thông qua phương án chia cổ tức 10% như kế hoạch, tương ứng mức chi khoảng 70 tỷ đồng. Trước đó Công ty đã tạm ứng trước 8%, còn lại 2% sẽ chi trả trong thời gian tới.

Năm 2018, LSS đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu Doanh thu thuần 2.380 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với kế hoạch 2017. Lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, tăng 1,6% so với kế hoạch 2017 và cổ tức tăng thêm 2% lên 12%.

ĐTCK

Tin tham khảo