Mía đường 8/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mía đường 8/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THÁNG 8/2018

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tháng 8, giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp. Đường RS bán ra tại các nhà máy dao động trong khoảng 10,400-10,750 đ/kg. Lượng đường nhập lậu từ Thái Lan vẫn tiếp tục thẩm thấu vào thị trường Việt Nam với giá thấp hơn giá đường trong nước. Giá đường lậu Thái Lan bán tại Đông Hà là 10,200 đ/kg; bán tại Lao Bảo là 10,000 đ/kg; bán tại nội thành TPHCM là 10,600-10,700 đ/kg.

Nhập khẩu đường chính ngạch của Việt Nam trong tháng 7/2018 đạt 0.59 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan (86%).

Nguồn cung niên vụ 2017/18 giảm nhiều, một số nhà máy đã kết thúc vụ. Tồn kho vẫn ở mức cao. Tháng 8, có một số tàu đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng với tổng lượng ước tính khoảng 12 ngàn tấn.

Lượng đường xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ với Trung Quốc đã đi được một lượng đáng kể. Ước tính khoảng 2/3 lượng đường tồn kho tại các kho ngoài Hải Phòng.

Ngày 21/8, Chính phủ ra THÔNG TƯ hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Đồng thời, Bộ Công Thương ra văn bản Đấu giá HẠN NGẠCH Thuế quan Nhập khẩu Đường năm 2018 với tổng lượng đường đấu giá hạn ngạch trong thời gian tới là 94 ngàn tấn. Ngày 30/8, VSSA: Đề nghị 100% hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 là đường thô. Ngày 31/8: Chào thầu 94 ngàn tấn đường trong hạn ngạch nhập khẩu năm 2018. Bên cạnh đó, Quảng Nam xét xử phúc thẩm vụ nhập khẩu 120 tấn đường qua Cửa khẩu Kỳ Hà vào ngày 28/8. Tại Hậu Giang, 50% diện tích mía đường có nguy cơ bỏ phí, mía chưa thu hoạch đã lo tìm cách “giải cứu”. Tại Trà Vinh: Hàng ngàn ha mía “đói” vốn đầu tư tái vụ. Tại Khánh Hòa: Nông dân bỏ hơn 50% diện tích mía.

Triển vọng: Các nhà máy đường đã kết thúc vụ. Mặc dù thị trường trong thời gian tăng nguồn cung bánh kẹo dịp Trung thu nhưng nhu cầu sử dụng đường vẫn chưa nhiều. Sức mua yếu, tiêu thụ nội địa chậm chạp nên giá đường trong nước vẫn duy trì ở mức thấp.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Giá đường thô thế giới trong tháng 8 có sự tăng giảm không rõ rệt. Cuối tháng 8, giá đường thô thế giới giao kỳ hạn tháng 10/2018 ở mức 10.60 cent/lb (tăng không đáng kể so với ngày đầu tháng là 10.48 cent/lb). Giá đường trắng ngày 30/8 cũng tương tự ở mức 325.9 USD/tấn

Các hợp đồng đường trắng trên sàn ZCE và giá đường nội địa tại Trung Quốc trong tháng 8 có xu hướng giảm nhẹ. Giá đường tại Côn Minh cuối tháng 8 là 5100-5140 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn so với cuối tháng trước

Reuters ngày 3/8: Đường sẽ mất giá mạnh trong năm 2018. Trong khi đó, sản lượng đường của Brazil tiếp tục giảm do các nhà máy ủng hộ mạnh mẽ việc sản xuất ethanol. Dự báo sản lượng trong năm tới giảm khi thu hoạch giảm

 

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tháng 8, giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy vẫn đứng ở mức thấp. Đường RS bán ra tại các nhà máy dao động trong khoảng 10,400-10,750 đ/kg. Lượng đường nhập lậu từ Thái Lan vẫn tiếp tục thẩm thấu vào thị trường Việt Nam với giá thấp hơn giá đường trong nước. Giá đường lậu Thái Lan bán tại Đông Hà là 10,200 đ/kg; bán tại Lao Bảo là 10,000 đ/kg; bán tại nội thành TPHCM là 10,600-10,700 đ/kg.

Nhập khẩu đường chính ngạch của Việt Nam trong tháng 7/2018 đạt 0.59 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan (86%).

Nguồn cung niên vụ 2017/18 giảm nhiều, một số nhà máy đã kết thúc vụ. Tồn kho vẫn ở mức cao. Tháng 8, có một số tàu đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng với tổng lượng ước tính khoảng 12 ngàn tấn.

Diễn biến giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy theo tháng năm 2018, VND/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Thông tin tàu từ cảng Quy Nhơn ra Hải Phòng trong tháng 8:

  • Tàu Xuân Lộc 01 vận chuyển 2200 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng ngày 28/8. Chủ hàng là Quý Phước
  • Tàu Duy Phát 68 vận chuyển 2700 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng ngày 31/8. Chủ hàng là Quý Phước
  • Tàu Duy Phát 68 vận chuyển 2200 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng vào ngày 27/8. Chủ hàng là Quý Phước
  • Tàu Thành Trung 26 vận chuyển 2200 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng vào ngày 17/8. Chủ hàng là Quý Phước
  • Tàu Hoa Phượng 01 vận chuyển 2800 tấn đường từ Cảng Quy Nhơn ra Cảng Hải Phòng vào ngày 1/8. Chủ hàng là Quý Phước

 

Lượng đường xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ với Trung Quốc đã đi được một lượng đáng kể. Ước tính khoảng 2/3 lượng đường tồn kho tại các kho ngoài Hải Phòng.

Ngày 21/8, Chính phủ ra THÔNG TƯ hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

2. Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.

Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2018

Lượng đường đấu giá (Mã HS 17.01) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

2. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

3. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

Điều 5. Thủ tục nhập khẩu

1. Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân nộp văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật hải quan.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Ngày 21/8, Bộ Công Thương ra văn bản Đấu giá Hạn ngạch Thuế quan Nhập khẩu Đường năm 2018 với tổng lượng đường đấu giá hạn ngạch trong thời gian tới là 94 ngàn tấn gồm 45 ngàn tấn đường thô và 49 ngàn tấn đường tinh luyện. Áp dụng cho các nhà máy đường là 45 ngàn tấn đường thô và các nhà sản xuất công nghiệp là 49 ngàn tấn đường tinh luyện. Dự kiến có thêm khoảng 100 ngàn tấn nữa cho các nhà buôn thương mại.

Tuy nhiên, ngày 30/8, VSSA đề nghị 100% hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 là đường thô nhưng chưa có sự phản hồi.

Ngày 31/8, chào thầu 94 ngàn tấn trong hạn ngạch nhập khẩu năm 2018. Trong đó, thương nhân được phép nhập khẩu 65 ngàn tấn đường thô và 29 ngàn tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2018. Giá khởi điểm là 1,4 triệu đồng/tấn đường với bước giá là 10 ngàn đồng/tấn. Theo thông tư của Bộ Công Thương, đối tượng được tham gia đấu giá là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 đều được phép dự thầu

Bên cạnh đó, Quảng Nam xét xử phúc thẩm vụ nhập khẩu 120 tấn đường qua Cửa khẩu Kỳ Hà vào ngày 28/8. Tại Hậu Giang, 50% diện tích mía đường có nguy cơ bỏ phí, mía chưa thu hoạch đã lo tìm cách “giải cứu”. Tại Trà Vinh: Hàng ngàn ha mía “đói” vốn đầu tư tái vụ. Tại Khánh Hòa: Nông dân bỏ hơn 50% diện tích mía.

 

2. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Giá đường thô thế giới trong tháng 8 có sự tăng giảm không rõ rệt. Cuối tháng 8, giá đường thô thế giới giao kỳ hạn tháng 10/2018 ở mức 10.60 cent/lb (tăng không đáng kể so với ngày đầu tháng là 10.48 cent/lb). Giá đường trắng ngày 30/8 cũng tương tự ở mức 325.9 USD/tấn

Các hợp đồng đường trắng trên sàn ZCE và giá đường nội địa tại Trung Quốc trong tháng 8 có xu hướng giảm nhẹ. Giá đường tại Côn Minh cuối tháng 8 là 5100-5140 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn so với cuối tháng trước

Hãng tin Reuters ngày 3/8/2018 cho biết: Đường sẽ mất giá mạnh trong năm 2018. Trong khi đó, sản lượng đường của Brazil tiếp tục giảm do các nhà máy ủng hộ mạnh mẽ việc sản xuất ethanol. Dự báo sản lượng trong năm tới giảm khi thu hoạch giảm

Biểu 2: Diễn biến giá đường thô và đường trắng trên sàn NewYork và London theo tuần, giai đoạn 2016 – 2018 (USD/tấn)

 

3. PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015 – 2018 (triệu USD)

Nguồn: Tổng hợp từ Số liệu TCHQ

 

Xuất khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)

Tháng/Năm

2015

2016

2017

2018

1

14.42

0.02

0.04

0.02

2

9.64

0.01

2.35

0.0009

3

11.91

0.04

2.03

0.004

4

4.87

0.07

2.06

0.001

5

0.84

0.02

0.57

0.006

6

0.35

0.02

1.92

0.004

7

2.32

0.02

5.73

0.009

8

13.15

1.09

3.72

 

9

0.98

0.48

2.96

 

10

0

1.22

2.65

 

11

0.02

2.87

2.19

 

12

0.29

2.42

1.86

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Nhập khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)

Tháng/Năm

2015

2016

2017

2018

1

1.50

2.35

1.07

0.06

2

0.91

1.76

1.48

0.06

3

0.91

4.16

1.98

0.14

4

1.71

1.60

1.25

0.10

5

0.86

2.46

2.34

0.12

6

3.23

1.92

2.07

0.12

7

2.54

4.15

2.38

0.59

8

4.00

8.47

1.67

 

9

2.58

8.67

1.79

 

10

2.84

8.82

3.97

 

11

4.18

7.80

5.84

 

12

5.82

11.83

7.97

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong tháng 7 năm 2018

Thị trường

Trị giá (USD)

Tỷ trọng (%)

Thái Lan

85,449

86%

Đài Loan

8,082

8%

Hàn Quốc

5,428

5%

Tổng

99,6

100%

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2018

Thị trường

Trị giá (USD)

Tỷ trọng (%)

Thái Lan

489,551

82%

Đài Loan

82,879

14%

Hàn Quốc

16,456

3%

Tổng

595,172

100%

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2015-2018 (nghìn tấn)

Tháng/Năm

2015

2016

2017

2018

1

385,4

290,0

409,7

30,9

2

123,9

107,2

182,5

20,0

3

490,5

209,6

300,0

380,0

4

550,5

225,3

190.0

470,0

5

522,9

135,5

186,8

200,0

6

239,7

 369,2

140,0

-

7

485,0

 419,3

60,0

250,0

8

275,7

 360,3

200,0

 

9

656,2

497,50

160,0

 

10

356,1

 110,0

169,0

 

11

260,0

 140,0

170,0

 

12

504,1

 216,5

130,0

 

Cả năm

4849.9

3080.4

2297.9

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp