Mía đường 12/2018 - Giá đường nội địa tiếp tục giữ vững, ổn định ở mức 10,600-11,400 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến