Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu điều của Việt Nam tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2015
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu điều của Việt Nam tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2015

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 258,02 ngàn tấn, trị giá 2045,51 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và 15,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2016 (tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan