Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)
 

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.