Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc từ 1/1/2017-18/04/2017 theo tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc từ 1/1/2017-18/04/2017 theo tuần

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc từ 1/1/2017-18/04/2017 theo tuần, tấn

Nguồn: TCHQ