Lượng xuất khẩu cá tra đi EU bắt đầu có dấu hiệu chững lại trong tháng 6/2019 (tấn)
 

Lượng xuất khẩu cá tra đi EU bắt đầu có dấu hiệu chững lại trong tháng 6/2019 (tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.