Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-07/2015
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-07/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 7/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 34,65 ngàn tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.