Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017
 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017

Xuất khẩu điều quý I/20017 giảm về lượng nhưng tăng về giá trị

- Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hải quan cho thấy, trong tháng 3/2017 xuất khẩu điều của Việt Nam đạt trên 24,2 nghìn tấn với tổng giá trị trên 230 triệu USD, tăng 80% về khối lượng và 88% về giá trị so với tháng trước. Tính chúng 3 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam đạt con số 50,5 nghìn tấn, tương đương với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 515 triệu USD, giảm khoảng 4,6% về sản lượng nhưng vẫn tăng tới 16,9% về giá trị so với cùng kỳ quý I năm 2016.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (nghìn tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan