Lượng tinh bột sắn cập cảng Hải Phòng trong tháng 7/2017 tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 02/2016 trở lại đây

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng tinh bột sắn cập cảng Hải Phòng trong tháng 7/2017 tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 02/2016 trở lại đây

Nguồn cung tinh bột sắn vụ mới ra thị trường tăng do các nhà máy tinh bột tại Tây Ninh đã chạy lại và nhu lấy hàng phía Trung Quốc qua kênh biên mậu có xu hướng tăng nên lượng tàu tinh bột sắn từ miền Trung và miền Nam cập cảng Hải Phòng trong tháng 7, đầu tháng 8 khá sôi động.

Theo số liệu thống kê của AgroMoniotor, trong tháng 7/2017 lượng tinh bột sắn cập cảng Hải Phòng đạt trên 83,5 nghìn tấn, cao nhất kể từ tháng 2/2016 trở lại đây.

Lượng tinh bột sắn cập cảng Hải Phòng trong năm 2016 - 2017 (tấn)

 Tháng

2016

2017

T1

119,828

39,869

T2

25,888

51,832

T3

93,396

77,476

T4

60,198

61,004

T5

34,377

53,930

T6

43,683

62,973

T7

61,985

83,550

T8

74,257

 

T9

52,827

 

T10

72,704

 

T11

71,845

 

T12

82,711