Lượng nhập khẩu thịt gà về miền Bắc Việt Nam trong tháng 8/2019 tiếp tục giảm (tấn)
 

Lượng nhập khẩu thịt gà về miền Bắc Việt Nam trong tháng 8/2019 tiếp tục giảm (tấn)

Theo số liệu thống kê hải quan, tổng lượng nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ về miền Bắc Việt Nam trong tháng 8/2019 chỉ đạt 11.362 tấn, giảm so với tháng trước với mức giảm khoảng 15%, tương đương hơn 2 nghìn tấn, tuy nhiên so sánh với cùng kỳ năm 2018, mức nhập khẩu tháng 8 này lại tăng 24,73%, tương đương 2.253 tấn thịt gà.

Tin tham khảo