Lượng nhập khẩu thịt gà về cảng miền Nam Việt Nam trong tháng 8/2019 giảm mạnh so với tháng trước (tấn)
 

Lượng nhập khẩu thịt gà về cảng miền Nam Việt Nam trong tháng 8/2019 giảm mạnh so với tháng trước (tấn)

Theo số liệu thống kê hải quan, tổng lượng nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ về miền Nam Việt Nam trong tháng 8/2019 chỉ đạt 8.742 tấn, giảm mạnh so với tháng trước với mức giảm khoảng 29%, tương đương 3.602 tấn, tuy nhiên so sánh với cùng kỳ năm 2018, mức nhập khẩu tháng 8 này lại tăng 16,71%, tương đương 1.252 tấn thịt gà.

Tin tham khảo