Lượng ngô nhập về Việt Nam trong tháng 7/2019 cao hơn 62% so với tháng 6
 

Lượng ngô nhập về Việt Nam trong tháng 7/2019 cao hơn 62% so với tháng 6

Theo số liệu thống kê từ TCHQ, trong tháng 7/2019 lượng ngô nhập về Việt Nam đạt hơn 760 nghìn tấn, cao hơn 62% so với tháng 6 và 36% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên mức giá trong tháng 7 vẫn cao hơn đáng kể so với tháng 6 do một số lượng lớn hàng nhập trong tháng này thuộc về các nhà máy khi chiếm xấp xỉ 56% (tương đương 424,5 nghìn tấn). Vậy nên hàng thương mại còn tương đối ít trong khi lại thuộc về một số DNTM lớn nên tình trạng độc quyền giá xảy ra đã đẩy giá ngô cao hơn.

Tin tham khảo