Lượng khô đậu tương nhập về Việt Nam trong tháng 9 có thể đạt hơn 400 nghìn tấn
 

Lượng khô đậu tương nhập về Việt Nam trong tháng 9 có thể đạt hơn 400 nghìn tấn

Không được may mắn như ngô, trong báo cáo cung cầu tháng 8, Bộ NN Mỹ dự báo sản lượng đậu tương Mỹ niên vụ 2019/20 có thể chỉ đạt 100,1 triệu tấn, giảm thêm 4,5 triệu tấn so với báo cáo tháng 7 do: (1) Diện tích gieo trồng giảm mạnh hơn dự kiến bởi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài; (2) Thời tiết xấu khiến cho diện tích và cả năng suất gieo trồng giảm. Theo đó sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ này ước đạt 341,8 triệu tấn, giảm 5,2 triệu tấn so với báo cáo trước và giảm 21 triệu tấn so với niên vụ trước.

Đối với thị trường Việt Nam, trong 20 ngày đầu tháng 9, nhập khẩu khô đậu tương đạt khoảng hơn 300 nghìn tấn, con số cả tháng có thể đạt khoảng trên dưới 400 nghìn tấn. Nguồn cung nhập khẩu vẫn tương đối dồi dào.

Tin tham khảo