Lượng Heo giống nhập về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh, ước tính cao gấp hơn 2 lần so với cả năm 2019 (Đvt: Con)
 

Lượng Heo giống nhập về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh, ước tính cao gấp hơn 2 lần so với cả năm 2019 (Đvt: Con)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí