Lượng hàng khô đậu tương nhập khẩu vào tháng 6 dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn
 

Lượng hàng khô đậu tương nhập khẩu vào tháng 6 dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn

Đối với thị trường Việt Nam, tháng 6, lượng hàng nhập khẩu dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn, trong đó có một tàu khô đậu tương (55.000 tấn) của một nhà máy TACN lớn. Với nguồn hàng như trên thì thị trường cũng không thiếu hàng. Sang tháng 7, một số tàu có thể bị về trễ do ảnh hưởng của hai đợt đình công cuối tháng 5 vừa rồi. Tuy vậy tháng 7 cá tra lại đã hầu như thu hoạch xong, chủ yếu là còn lượng cá bột. Ngoài ra, đàn heo dự kiến cũng giảm mạnh trong tháng 7 nên chưa chắc hàng tháng 7 đã thiếu.