Lượng hàng khô đậu tương nhập khẩu vào tháng 6 dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn
 

Lượng hàng khô đậu tương nhập khẩu vào tháng 6 dự kiến đạt hơn 470 nghìn tấn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.