Lượng đường Thái (lậu) về ít hơn 2 tuần trước, chỉ có đường nhuyễn chảy về, đường hạt trung không có hàng về
 

Lượng đường Thái (lậu) về ít hơn 2 tuần trước, chỉ có đường nhuyễn chảy về, đường hạt trung không có hàng về

Lượng đường Thái về ít hơn nhiều do sự siết chặt của lực lượng chức năng, nguồn cung về ít nhưng giá đường Thái bán tại TP.HCM vẫn không đổi. Một số khách hàng thương mại vẫn còn nguồn cung đường Thái trữ lại. Giao dịch bán sỉ ở mức 11,000 đ/kg, bán lẻ là 11,500 đ/kg. Lượng hàng đường Thái sang bao (với các thương hiệu: Ngọc Bích, Tấn Phát, Thành Thành Phát BP, Mỹ Linh…) ngày càng nhiều trên thị trường mua bán công khai.

Tin tham khảo