Lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam ước tính trong 10 tháng năm 2019 giảm mạnh 23% so với cùng kỳ 2018, tấn
 

Lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam ước tính trong 10 tháng năm 2019 giảm mạnh 23% so với cùng kỳ 2018, tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.