Lượng DAP nhập khẩu tại Lào Cai trung bình 1 ngày 1500 tấn
 

Lượng DAP nhập khẩu tại Lào Cai trung bình 1 ngày 1500 tấn

Nhập hàng tại cửa khẩu Lào Cai ổn định

Tại Lào Cai, tình hình giao dịch phân bón vẫn khá ổn định, lượng hàng vẫn được bổ sung về cửa khẩu Lào Cai và ga Lào Cai. Trung bình tuần 21/12-24/12, lượng DAP; Amoni Clorua; SA nhập khẩu về khu vực này ở mức tương ứng 1500 tấn/ngày; 300-400 tấn/ngày; 200-300 tấn/ngày.