Lượng cá tra xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu biên giới phía Bắc tăng mạnh trở lại từ trung tuần tháng 7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lượng cá tra xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu biên giới phía Bắc tăng mạnh trở lại từ trung tuần tháng 7

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.