Lúa Nàng Hoa tiếp tục về lượng ít, thương lái hỏi mua ít, giá vững
 

Lúa Nàng Hoa tiếp tục về lượng ít, thương lái hỏi mua ít, giá vững

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí