Lúa IR50404 thu hoạch ở Cần Thơ với chất lượng khá tốt
 

Lúa IR50404 thu hoạch ở Cần Thơ với chất lượng khá tốt

Lúa IR50404 Hè Thu đang thu hoạch tại Ô Môn - Cần Thơ, năng suất lúa đạt 800kg/1300m2 (6.5 tấn/ha). Chất lượng lúa khá tốt, mặt gạo trong, đẹp, ít bạc bụng hơn so với lúa từ Đồng Tháp và An Giang về. Hình ảnh AgroMonitor nhận được  được lúc 10h30 sáng 4/6/2018