Lúa IR50404 thu hoạch ở Cần Thơ với chất lượng khá tốt
 

Lúa IR50404 thu hoạch ở Cần Thơ với chất lượng khá tốt

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí