Lợi nhuận gộp 6 tháng của DPR gần 178 tỷ, hoàn thành 94% kế hoạch năm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lợi nhuận gộp 6 tháng của DPR gần 178 tỷ, hoàn thành 94% kế hoạch năm

Doanh thu 6 tháng đạt 358 tỷ đồng, thực hiện 49% kế hoạch.

Theo báo cáo sơ bộ 6 tháng đầu năm 2018 của CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR), doanh thu đạt 358 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và thực hiện 49% kế hoạch năm.

Đáng chú ý khi doanh thu từ tài chính, thanh lý cây cao và doanh thu khác chiếm tỷ trọng lớn với gần 187 tỷ, trong khi mảng kinh doanh chính là mủ cao su chỉ chiếm 171 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng cao su chỉ đạt 4.657 tấn, mới thực hiện được 28% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng chế biến là 5.512 tấn, thực hiện 33% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ là 4.671 tấn thực hiện 28,3% kế hoạch.

Giá bán cao su bình quân của DPR nửa đầu năm là 35,6 triệu đồng/tấn giảm 24% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp của DPR đạt 178 tỷ đồng, thực hiện gần 94% kế hoạch năm. Tuy nhiên, mảng sản xuất kinh doanh chỉ đạt 14 tỷ đồng, chiếm 8% tổng lợi nhuận gộp.

NDH

Tin tham khảo