Lo Việt Nam thành bãi rác thịt heo, bò bẩn
 

Lo Việt Nam thành bãi rác thịt heo, bò bẩn

Bộ Nông nghiệp Úc vừa thông báo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí