Lo ngại đình công ở Argentina đẩy giá khô đậu tương quay đầu tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lo ngại đình công ở Argentina đẩy giá khô đậu tương quay đầu tăng trở lại

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT quay đầu tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 21/04, do: (1) Nông dân Brazil bán ra chậm; (2) Nhu cầu từ phía Trung Quốc; (3) Lo sợ đình công tại Argentina vào tuần tới.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

21/04

20/04

19/04

Thị trường

Loại giá

21/04

20/04

19/04

Mỹ

CBOT 5/2017

140.3

140.8

142.4

Mỹ

CBOT 5/2017

148.8

149.3

154.0

Mỹ

CBOT 7/2017

142.9

143.4

145.0

Mỹ

CBOT 7/2017

154.7

154.9

159.6

- Giá ngô và lúa mỳ CBOT tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/04 do nhu cầu mua vào của các quỹ đầu cơ hạn chế. 

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

21/04

20/04

19/04

Thị trường

Loại giá

21/04

20/04

19/04

Mỹ

CBOT 5/2017

349.4

347.8

349.1

Mỹ

CBOT 5/2017

341.6

339.5

342.7

Mỹ

CBOT 7/2017

353.0

351.5

352.9

Mỹ

CBOT 7/2017

346.1

343.9

347.5

 - Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT quay đầu tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 21/04, do: (1) Nông dân Brazil bán ra chậm; (2) Nhu cầu từ phía Trung Quốc; (3) Lo sợ đình công tại Argentina vào tuần tới.

Tin tham khảo