Liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa hữu cơ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa hữu cơ

Vụ ĐX 2017 - 2018, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) triển khai mô hình SX lúa theo hướng hữu cơ và liên kết bao tiêu sản phẩm với Cty CP Agri-Hospital.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí