Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 30/3/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 30/3/17

Ngày 27-30/03, tàu phân bón DAI LUC 18 và HAI NAM STAR cập cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo