Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/08/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 28/08/2017

 Ngày 27-28/08, tàu phân bón Hoàng Minh 36, Queen 36 (Việt Nam) và tàu Hai Xing Chuang Xin (Trung Quốc) cập cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo