Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 25/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 25/7/2017

Ngày 25/07, tàu phân bón Việt Phong cập bến B20 Nhà Rồng-Cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo