Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lịch điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/6/2017

Ngày 23/06, các tàu phân bón MINH TIẾN 26 rời cụm cảng Sài Gòn.

Bảng điều động tàu phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/06/2017

Tàu đến-tàu đi

Ngày

Tên tàu

Quốc tịch

Hàng hoá

DWT

(tải trọng tối đa)

Đại lý

Tàu đi

23/06

MINH TIẾN 26

Việt Nam

Phân bao

900 (khối lượng thực)

TU TUC

29/05

BINH NGUYEN 86

Việt Nam

Phân bao

1380 (Khối lượng thực)

TU TUC

10/04

AN PHU 868

Việt Nam

Phân bón

2041

TU TUC

Tàu đến

30/05

DAI LOC 36

Việt Nam

Phân bón

988

TU TUC

15/05

SON HUNG 26 ALCI

Việt Nam

Phân bón

1457

TU TUC

16/04

DAI TAY DUONG 25

Việt Nam

Phân bón

5173

INDOCHINA

13/04

AN BINH 18

Việt Nam

Phân bón

4374

SOTRAS JSC

06/04

PHUONG HUNG 07

Việt Nam

Phân bón

936

TU TUC

02/04

THANH HUY 126

Việt Nam

Phân bón

935

TU TUC

MINH SON 27

Việt Nam

Phân bón

1001

TU TUC

Nguồn: Cảng vụ hàng hải TPHCM

Tin tham khảo