Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mỹ không còn là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam
 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mỹ không còn là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam

Nhật Bản là thị trường đầu ra lớn nhất của tôm Việt Nam (về trị giá) với 187 triệu USD thu về trong 4 tháng đầu năm 2017

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.