Lần đầu tiên 900 hộ dân cùng góp đất nuôi tôm rừng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lần đầu tiên 900 hộ dân cùng góp đất nuôi tôm rừng

Lần đầu tiên trong ngành nông nghiệp, nông dân vừa được hướng dẫn nuôi tôm đúng quy trình, vừa được góp đất làm vốn để sở hữu doanh nghiệp, chia sẻ lợi nhuận của chuỗi giá trị tôm rừng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí