Lâm Đồng tái canh, cải tạo hơn 40000 ha cà phê

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lâm Đồng tái canh, cải tạo hơn 40000 ha cà phê

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những năm qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh cà phê mạnh nhất cả nước với 40.919m8 ha cà phê được tái canh.

Từ năm 2013 đến nay, chương trình tái canh cà phê của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện của Bộ NN&PTNT và các ngân hàng hỗ trợ vốn vay, đặc biệt là Agribank Lâm Đồng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn từ năm 2013 cho đến nay đã thực hiện tái canh, cải tạo diện tích cà phê già cỗi được 40.919,8 ha (trồng mới 1.087,5ha, trồng tái canh 15.854,2ha, ghép cải tạo 23.978,1ha), vượt mức kế hoạch đã phê duyệt.

Tổng kinh phí thực hiện tái canh, cải tạo cà phê từ 2013 đến nay đạt 7.125 tỷ đồng.

Từ đó đã nâng cao đời sống của dân cư trên địa bàn tỉnh và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Nhanong

Tin tham khảo