Lâm Đồng tái canh, cải tạo hơn 40000 ha cà phê

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lâm Đồng tái canh, cải tạo hơn 40000 ha cà phê

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những năm qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh cà phê mạnh nhất cả nước với 40.919m8 ha cà phê được tái canh.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí