Lâm Đồng: Tái canh 53000ha cà phê
 

Lâm Đồng: Tái canh 53000ha cà phê

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến đến hết năm 2018, tổng diện tích tái canh cà phê toàn tỉnh ước đạt gần 53.000ha.

Lâm Đồng được đánh giá là tỉnh thực hiện tái canh, ghép cải tạo cà phê mạnh nhất cả nước.

Cụ thể, tính đến năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện tái canh, ghép cải tạo được hơn 45.000ha cà phê già cỗi, kém năng suất. Trong đó, giai đoạn 2013 - 2015 thực hiện gần 25.000ha, năm 2016 thực hiện hơn 12.300ha, năm 2017 thực hiện hơn 8.000ha.

Dự kiến hết năm 2018, tổng diện tích tái canh cà phê của Lâm Đồng đạt gần 53.000ha. Nhờ thực hiện tái canh, năng suất cà phê đã được cải thiện đáng kể, từ 27 tạ/ha trước khi thực hiện kế hoạch, đến nay năng suất bình quân toàn tỉnh ước đạt trên 32 tạ/ha; cá biệt, có nhiều vườn cà phê cho năng suất 70 - 80 tạ/ha. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế cho bà con nông dân.

NNVN

Tin tham khảo