Kỳ từ 18/07 – 25/07 hơn 179 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 18/07 – 25/07 hơn 179 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Trong kỳ từ 18/07 – 25/07 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức rất cao, đạt hơn 153 nghìn tấn trong đó DNSX chiếm tới 54% tỷ trọng. Còn tại miền Nam trong kỳ kể trên lượng ngô nhập về chỉ đạt hơn 26 nghìn tấn, trong đó DNSX chiếm 56% tỷ trọng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo