Kỳ từ 18/07 – 25/07 hơn 179 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 18/07 – 25/07 hơn 179 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Trong kỳ từ 18/07 – 25/07 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức rất cao, đạt hơn 153 nghìn tấn trong đó DNSX chiếm tới 54% tỷ trọng. Còn tại miền Nam trong kỳ kể trên lượng ngô nhập về chỉ đạt hơn 26 nghìn tấn, trong đó DNSX chiếm 56% tỷ trọng.

Trong kỳ từ 18/07 – 25/07 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức rất cao, đạt hơn 153 nghìn tấn trong đó DNSX chiếm tới 54% tỷ trọng. Còn tại miền Nam trong kỳ kể trên lượng ngô nhập về chỉ đạt hơn 26 nghìn tấn, trong đó DNSX chiếm 56% tỷ trọng.

Xét về giá những lô hàng ngô với lượng lớn của các DNTM nhập về cảng Việt Nam trong kỳ từ 18/07-25/07 ở quanh mức 194-196 USD/tấn (CFR) tương đương quy đổi khoảng 4.800-4.850 đ/kg. Trong khi đó giá bán thực tế tại thị trường nội địa của các DNTM trong thời gian gần đây chỉ quanh mức 4.430-4.550 đ/kg tại Vũng Tàu và Cái Lân, hàng Nam Mỹ, xá (DNTM phải chịu lỗ với giá bán này). 

Tin tham khảo