Kỳ từ 17/10 – 24/10 hơn 133 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 17/10 – 24/10 hơn 133 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

trong kỳ từ 17/10 – 24/10 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt hơn 69 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 62% tỷ trọng.

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 17/10 – 24/10 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt hơn 69 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 62% tỷ trọng. Còn tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên đạt 64,3 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các DNSX chiếm 62% tỷ trọng. 

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Bắc trong kỳ từ 17/10 – 24/10/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

20/10/2017

DNTM

CANG HON GAI (Q.N)

13,112

187

20/10/2017

DNTM

CANG HON GAI (Q.N)

7,888

187

23/10/2017

DNSX

CANG CAI LAN (QNINH)

5,500

190

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Nam trong kỳ từ 17/10 – 24/10/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

23/10/2017

DNTM

CANG INTERFLOUR (VT)

4,805

182

17/10/2017

DNTM

CANG QT SP-SSA(SSIT)

4,750

180

17/10/2017

DNSX

CANG QT SP-SSA(SSIT)

4,725

182

Tin tham khảo