Kỳ từ 15/08 – 22/08 hơn 106 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 15/08 – 22/08 hơn 106 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 15/08 – 22/08 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt 87,7 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 88% tỷ trọng.

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 15/08 – 22/08 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt 87,7 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 88% tỷ trọng. Trong khi đó tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên khá thấp, chỉ đạt 18,6 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy TACN chiếm 80% tỷ trọng.

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Bắc trong kỳ từ 15/08 – 22/08/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

17/08/2017

DNTM

CANG HON GAI (Q.N)

Singapore

9,450

194

20/08/2017

DNSX

CANG CAI LAN (QNINH)

Singapore

5,500

181

18/08/2017

DNSX

CANG CAI LAN (QNINH)

Singapore

4,820

182

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Nam trong kỳ từ 15/08 – 22/08/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

22/08/2017

DNSX

CANG PTSC (VUNG TAU)

Malaysia

4,200

179

19/08/2017

DNTM

CANG QT SP-SSA(SSIT)

Singapore

3,719

189

15/08/2017

DNSX

CANG PHU MY (V.TAU)

Singapore

1,650

193

Tin tham khảo