Kỳ từ 15/08 – 22/08 hơn 106 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 15/08 – 22/08 hơn 106 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 15/08 – 22/08 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt 87,7 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 88% tỷ trọng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo