Kỳ từ 14/03-21/03: Lượng ngô nhập về Việt Nam tiếp tục ở mức rất thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 14/03-21/03: Lượng ngô nhập về Việt Nam tiếp tục ở mức rất thấp

Trong kỳ từ 14/03 – 21/03 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc tiếp tục ở mức rất thấp, chỉ đạt hơn 1 nghìn tấn. Theo đó tỉnh chung trong kỳ từ 01/03-22/03 lượng ngô nhập về Bắc chỉ vào khoảng 18,3 nghìn tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí