Kỳ từ 14/02 - 21/02: Ngô nhập khẩu chủ yếu về cảng miền Bắc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 14/02 - 21/02: Ngô nhập khẩu chủ yếu về cảng miền Bắc

Trong kỳ từ 14/02 – 21/02 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức cao, đat 229 nghìn tấn, trong đó lượng hàng nhập trực tiếp của các DNSX chỉ chiếm 22% tỷ trọng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí