Kỳ từ 14/02 - 21/02: Ngô nhập khẩu chủ yếu về cảng miền Bắc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 14/02 - 21/02: Ngô nhập khẩu chủ yếu về cảng miền Bắc

Trong kỳ từ 14/02 – 21/02 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức cao, đat 229 nghìn tấn, trong đó lượng hàng nhập trực tiếp của các DNSX chỉ chiếm 22% tỷ trọng.

Trong kỳ từ 14/02 – 21/02 lượng ngô nhập khẩu về miền Bắc ở mức cao, đat 229 nghìn tấn, trong đó lượng hàng nhập trực tiếp của các DNSX chỉ chiếm 22% tỷ trọng.

Trong khi đó Tại miền Nam lượng ngô nhập khẩu về cảng trong kỳ từ 14/02 – 21/02 chỉ đạt gần 37 nghìn tấn, trong đó lượng hàng nhập trực tiếp của các DNSX chiếm 85% tỷ trọng.

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Bắc trong kỳ từ 14/02 – 21/02/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

21/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Korea (Republic)

  48,060

        202

15/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Netherlands

  40,000

        205

21/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Switzerland

  37,329

        209

21/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Switzerland

  26,250

        209

20/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Singapore

  17,575

        199

15/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Netherlands

  15,149

        202

15/2/17

DNTM

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)

Netherlands

  11,000

        202

21/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Singapore

  11,000

        206

14/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Malaysia

    2,820

        203

21/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Singapore

    2,394

        213

20/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Singapore

    2,344

        199

16/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Malaysia

    1,930

        204

19/2/17

DNSX

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)

Singapore

    1,900

        199

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Nam trong kỳ từ 14/02 – 21/02/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

21/2/17

DNSX

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

Malaysia

    5,500

        202

17/2/17

DNSX

Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)

Singapore

    5,225

        199

14/2/17

DNSX

Cảng Interflour (Vũng Tàu)

Malaysia

    4,750

        201

20/2/17

DNSX

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

Singapore

    4,400

        205

20/2/17

DNSX

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

Singapore

    4,200

        197

21/2/17

DNTM

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

Singapore

    3,300

        210

20/2/17

DNSX

Cảng PTSC (Vũng Tàu)

Singapore

    2,200

        200

21/2/17

DNSX

Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)

Singapore

    2,200

        207

 

Tin tham khảo