Kỳ từ 12/09 – 19/09 gần 222 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 12/09 – 19/09 gần 222 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 12/09 – 19/09 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt hơn 62,8 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 89% tỷ trọng. Còn tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên ở mức rất cao với hơn 159 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy TACN chiếm 48% tỷ trọng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí