Kỳ từ 12/09 – 19/09 gần 222 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 12/09 – 19/09 gần 222 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 12/09 – 19/09 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt hơn 62,8 nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 89% tỷ trọng. Còn tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên ở mức rất cao với hơn 159 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy TACN chiếm 48% tỷ trọng.

Đối với ngô nhập khẩu, trong kỳ từ 12/09 – 19/09 lượng ngô nhập về miền Bắc đạt hơn 62,8  nghìn tấn trong đó hàng nhập trực tiếp của các nhà máy TACN chiếm 89% tỷ trọng. Còn tại miền Nam lượng ngô nhập về trong kỳ kể trên ở mức rất cao với hơn 159 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy TACN chiếm 48% tỷ trọng. 

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Bắc trong kỳ từ 12/09 – 19/09/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

15/09/2017

DNTM

CANG CAI LAN (QNINH)

Singapore

6,300

184

19/09/2017

DNSX

CANG CAI LAN (QNINH)

Singapore

5,250

182

18/09/2017

DNSX

CANG CAI LAN (QNINH)

Singapore

5,250

184

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Nam trong kỳ từ 12/09 – 19/09/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

18/09/2017

DNTM

CANG SITV (VUNG TAU)

Argentina

44,000

193

18/09/2017

DNTM

CANG SITV (VUNG TAU)

Argentina

17,080

193

Tin tham khảo