Kỳ từ 11/04-18/04: Lượng ngô nhập về Việt Nam đạt 209 nghìn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 11/04-18/04: Lượng ngô nhập về Việt Nam đạt 209 nghìn tấn

Trong kỳ từ 11/04 – 18/04 lượng ngô nhập khẩu về miền tiếp tục ở mức cao, ước tính đạt hơn 127 nghìn tấn, trong đó nhập khẩu của các DNTM chiếm phần lớn tỷ trọng với 77%.

- Trong kỳ từ 11/04 – 18/04 lượng ngô nhập khẩu về miền tiếp tục ở mức cao, ước tính đạt hơn 127 nghìn tấn, trong đó nhập khẩu của các DNTM chiếm phần lớn tỷ trọng với 77%.

- Tại miền Nam trong kỳ từ 11/04 – 18/04 lượng ngô nhập khẩu về đạt gần 82 nghìn tấn, trong đó DNSX chiếm 62% tỷ trọng. 

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Bắc trong kỳ từ 11/04 – 18/04/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

12/04/2017

DNTM

CANG HON GAI (Q.N)

Korea (Republic)

41,740

196

12/04/2017

DNTM

CANG HON GAI (Q.N)

Korea (Republic)

22,000

196

12/04/2017

DNTM

CANG CAI LAN (QNINH)

Thailand

11,000

214

11/04/2017

DNTM

CANG CAI LAN (QNINH)

Thailand

11,000

214

Tin tham khảo