Kỳ từ 11/04-18/04: Lượng ngô nhập về Việt Nam đạt 209 nghìn tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kỳ từ 11/04-18/04: Lượng ngô nhập về Việt Nam đạt 209 nghìn tấn

Trong kỳ từ 11/04 – 18/04 lượng ngô nhập khẩu về miền tiếp tục ở mức cao, ước tính đạt hơn 127 nghìn tấn, trong đó nhập khẩu của các DNTM chiếm phần lớn tỷ trọng với 77%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo