Kỳ từ 01/08 – 08/08 hơn 42 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam
 

Kỳ từ 01/08 – 08/08 hơn 42 nghìn tấn ngô nhập về Việt Nam

Trong kỳ từ 01/08 – 08/08 hầu như không có hàng ngô nhập về miền Bắc còn tại miền Nam con số này vẫn đạt 42,1 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy chiếm 98% tỷ trọng. Khoảng thời gian đầu tháng 8 các tàu ngô về Việt Nam ít tuy nhiên sau đó dự kiến các tàu sẽ về liên tục với lượng hàng lớn gây nhiều áp lực lên thị trường.

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ trong kỳ từ 01/08 – 08/08 hầu như không có hàng ngô nhập về miền Bắc còn tại miền Nam con số này vẫn đạt 42,1 nghìn tấn trong đó hàng nhập của các nhà máy chiếm 98% tỷ trọng. Khoảng thời gian đầu tháng 8 các tàu ngô về Việt Nam ít tuy nhiên sau đó dự kiến các tàu sẽ về liên tục với lượng hàng lớn gây nhiều áp lực lên thị trường. 

Tham khảo một số đơn hàng nhập khẩu ngô lớn về miền Nam trong kỳ từ 01/08 – 08/08/2017

Ngày

Loại DN

Cảng

Thị trường

Lượng (tấn)

Đơn giá
 (USD/tấn, CFR)

03/08/2017

DNSX

CANG INTERFLOUR (VT)

Singapore

4,200

189

08/08/2017

DNSX

CANG QT SP-SSA(SSIT)

Malaysia

3,300

181

05/08/2017

DNSX

CANG QT SP-SSA(SSIT)

Singapore

2,625

191

05/08/2017

DNSX

CANG INTERFLOUR (VT)

Singapore

2,625

190

Tin tham khảo