Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Hùng Vương, FMC đồng loạt tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Hùng Vương, FMC đồng loạt tăng

So với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu thủy sản của nhóm Minh Phú tăng bình quân 35,2%, trong đó MPC Hậu Giang tăng đến 89%; tiếp sau là HVG tăng trưởng 42%; FMC tăng gần 16%; và VHC tăng 0,6%.

Theo số liệu thống kê của Hải Quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường đạt hơn 4,4 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục phục hồi trở lại trong những tháng gần đây, tính chung 8 tháng tăng 13,5%, là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam; tiếp theo EU xếp thứ 2 về giá trị, tăng trưởng 1,2%; thị trường Nhật Bản bị sụt giảm 0,9%.

Thị trường lớn thứ 5 là Trung Quốc mở rộng đang có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 8 tháng tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng cao với 130,7% trong 8 tháng đầu năm. Những năm trước xuất khẩu thủy sản sang Canada tăng trưởng cao, tuy nhiên 8 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm mạnh 64,8%.
Xét về mặt hàng, xuất khẩu tôm các loại 8 tháng đạt 1,93 tỷ USD, tăng 5,8% trong đó tôm chân trắng 1,17 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cá tra 8 tháng đạt 1,08 tỷ USD, tăng 6% so với 8 tháng đầu 2016.
Nguồn: Số liệu Hải quan Việt Nam 
Về kim ngạch xuất khẩu của một số doanh nghiệp lớn trong ngành như Minh Phú (MPC), Vĩnh Hoàn (mã VHC), Hùng Vương (HVG) hay FMC cho thấy, 8 tháng đầu xuất khẩu của các doanh nghiệp nói trên đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, Minh Phú Hậu Giang dẫn đầu về giá trị và tăng trưởng, đạt mức 221,4 triệu USD, tăng hơn 89%; tiếp sau là Minh Phú mẹ (MPC) đạt 193,7 triệu USD, tăng 1,96% so với 8 tháng đầu 2016. Tính chung nhóm doanh nghiệp xuất khẩu Minh Phú đạt hơn 415 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 35%.
FMC cũng là doanh nghiệp xuất khẩu tôm chủ lực như Minh Phú, 8 tháng đầu năm ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 91 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ.
2 đại diện xuất khẩu cá tra lớn của ngành là VHC và HVG lần lượt ghi nhận kim ngạch xuất khẩu 8 tháng là 174,5 triệu USD và 91,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu của VHC chỉ tăng nhẹ 0,068%; HVG tăng mạnh 42,3%.

BizLive 

Tin tham khảo