Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan chiếm 88% trong 2 tháng đầu năm
 

Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan chiếm 88% trong 2 tháng đầu năm

Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan chiếm 88% trong 2 tháng đầu năm