Kim ngạch nhập khẩu thịt heo trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
 

Kim ngạch nhập khẩu thịt heo trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu thống kê hải quan, trị giá nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ tháng 6/2019 chỉ đạt gần 5.51 triệu USD, giảm khoảng 22.66% so với tháng trước, tương đương hơn 1.61 triệu USD, tuy nhiên mức này lại cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương hơn 4.47 triệu USD. Tháng 6 này, Brazil tiếp tục là quốc gia xuất khẩu thịt heo đã qua giết mổ nhiều nhất vào Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3.38 triệu USD, chiếm 61.33% thị phần, theo sau đó là Mỹ, Bỉ và Ba Lan. Đối với xuất khẩu trong tháng 6, giá trị xuất khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam sang các thị trường khác cũng giảm so với tháng trước, trị giá xuất khẩu đạt 5.10 triệu USD, với mức giảm khoảng 20.78%, tương đương với 1.34 triệu USD, nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái thì mức xuất khẩu năm nay lại tăng tới 42.69%, tương đương gần 1.53 triệu USD. Hong Kong tiếp tục là thị trường nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6 với kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4.82 triệu USD, chiếm 94.45% thị phần.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam đạt gần 22.96 triệu USD, cao hơn gấp 4.5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Tin tham khảo