Kiểm soát mặt hàng đường để ngăn hàng lậu
 

Kiểm soát mặt hàng đường để ngăn hàng lậu

Hiệp hội Mía đường (HHMĐ) Việt Nam vừa đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) chỉ đạo mạnh mẽ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, nhất là tại biên giới các tỉnh phía Nam.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí